1396/04/08

معاینات دندانپزشکی کودکان همزمان با رویش اولین دندان شیری در حدود 6 ماهگی شروع می شود

معاینات دندانپزشکی کودکان همزمان با رویش اولین دندان شیری در حد ود 6 ماهگی شروع می شود و پس از آن به صورت مرتب هر6 ماه یکبار جهت معاینه دندان ها، به دندانپزشک کودکان مراجعه نمایید. مراجعات منظم به دندانپزشک کودکان در سنین پایین،باعث ایجاد رابطه عاطفی خوب بین کودک و دندانپزشک می شود زیرا که در معاینات ابتدایی نیاز به درمان وجود ندارد.این مراجعات همچنین باعث می گردند که در صورت بروز پوسیدگی،در مراحل ابتدایی دندان ها درمان شوند و نیاز به درمان پیچیده وجود نداردآن به صورت مرتب هر6 ماه یکبار جهت معاینه دندان ها، به دندانپزشک کودکان مراجعه نمایید. مراجعات منظم به دندانپزشک کودکان در سنین پایین،باعث ایجاد رابطه عاطفی خوب بین کودک و دندانپزشک می شود زیرا که در معاینات ابتدایی نیاز به درمان وجود ندارد.این مراجعات همچنین باعث می گردند که در صورت بروز پوسیدگی،در مراحل ابتدایی دندان ها درمان شوند و نیاز به درمان پیچیده وجودندارد.

لبخنــــــد زیبا
امروزه دندانپزشکی تنها در مواقع درد دندان یا عفونت مورد استفاده نیست، دندانپزشکی نوین ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی با رویکرد زیبائی است. کلینیک دندانپزشکی دکتر محسن میمنت با نیت گردآوری تجهیزات روز دنیا به منظور خدمات رسانی کامل و بدون نقص به بیماران تاسیس گردید.
اطلاعات بیشتـــــر از این موضوع
نیاوران . ابتدای پورابتهاج . بعد از کاخ نیاوران . جنب بانک صادرات . پلاک 366
021-22829107
mohsen.meimanat@gmail.com
خـــدمــات برگزیده